Dörrleverans till nya GoCo Active i Göteborg

Med folkhälsan i fokus investerar Henrik Lundqvist i en mångmiljardsatsning med hjälp av GoCo Health Innovation City. De senaste åren har GoCo Health Innovation City växt fram som ska främja nästa generation inom hälsa och fysisk aktivitet. Det totala området kommer bli ungefär lika stort som 30 fotbollsplaner där bland annat privata och publika verksamheter ska husera samt forskning inom 50 olika områden.

I slutet av 2023 börjar bygget av GoCo Active i Mölndal, Göteborg. En gigantisk satsning med fokus på fysisk och mental hälsa där näringsliv och forskning möts. GoCo Active etableras på området och möter problemet med den svenska folkhälsan tillsammans med bland annat Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin. Syftet är att hitta lösningar inom dagens hälsoutmaningar som prestation, återhämtning, forskning och utbildning. 

Till detta projekt har Thermod fått förtroendet att leverera ett antal glasfiberdörrar till områdets nya lokaler. Bland annat hermetiska skjutdörrar H44 samt sluss-dörrar in till operationsrummen.

Bygget förväntas stå klart efter sommaren 2025.

Foton: GoCo Health Innovation City

Publicerad 23 Jun 2023

Fler nyheter