Medicinska dörrar för MedicSolution Nordic AB

MedicSolution Nordic AB utvecklar kundanpassade, prefabricerade moduler för sjukhus och andra vårdmiljöer. Nyckelfärdiga lösningar för till exempel operationssalar, laboratorier, sterilcentraler och bilddiagnostik.

Företaget har i snart femtio år varit en ledande leverantör av modulära lokallösningar för kunder över hela världen. Under hösten 2021 såldes två affärsområden till Keyplants AB. I samband med affären ändrades företagsnamnet från Swedish Modules i Emtunga AB till MedicSolution Nordic AB. I och med affären har nu företaget enbart fokus på lösningar till sjukvård och forskning.

Prefabricerade sjukvårdslokaler  

MedicSolutions verksamhet bygger på att utifrån kundens önskemål utveckla, producera och montera färdiga lokalmoduler för i första hand sjukvård.

Modulärt byggande skiljer sig från platsbyggnation i flera avseenden.

  • Hållbarhet – modulerna kan flyttas, återanvändas och renoveras för nya syften och förutsättningar
  • Kort leveranstid – upp till 50% reduktion jämfört med platsbyggt
  • Minimal störning – på befintlig verksamhet och omgivning på byggarbetsplatsen
  • Riskminimering – modulerna byggs inomhus i kontrollerad miljö vilket ger en positiv inverkan på både kvalitet och planering
  • En leverans från MedicSolutions omfattar ofta kompletta enheter/avdelningar i flera våningsplan. Modulerna kan vara fristående eller anslutna till befintliga byggnader.

Exemplen på modulär byggnation är många. Bland företagets referenser finns kompletta operationsavdelningar, patologavdelningar och laboratorier.

Glasfiberdörrar från Thermod ett bra alternativ

I flera av MedicSolutions modullösningar finns glasfiberdörrar från Thermod. Vanliga dörralternativ är hygiendörrar och hermetiska skjut- och slagdörrar men också speciella dörrar och fönster för till exempel röntgenmiljöer.

Sett ut ett modulärt perspektiv har Thermods dörrar många fördelar.

  • Sett till material och design har Thermods glasfiberdörrar egenskaper som förenklar rengöring och som lever upp till de hårda hygienkraven i hygienklass 3.
  • Themods tillverkningsprocesser har en flexibilitet som möjliggör näst intill obegränsade anpassningar av dörrstorleken till modulens krav.
  • Dörrarna har en stabilitet och hållbarhet som gör att de kan återanvändas.

Modulära operationssalar till Hudiksvalls Sjukhus

Den pågående byggnationen av Operationsmottagningen på Hudiksvalls sjukhus är ett aktuellt exempel på glasfiberdörrars användning i modulär byggnation.

Sjukhusets operationsdelar har varit i drift i nära femtio år och anses otillräckliga och omoderna. Inför en mera omfattande ombyggnation ser Sjukhuset ett behov av tillfälliga operationsutrymmen som ska säkra driften under byggtiden.

MedicSolution har utvecklat och producerat totalt 18 moduler som sammanfogade kommer att utgöra 6 kompletta operationssalar med tillhörande förrum och kringutrymmen. Modulerna byggs under våren ihop med den befintliga sjukhusbyggnaden och förväntas under sommaren kunna vara i full drift.

För Thermod innebär projektet leverans av ett flertal hygiendörrar men också av hermetiska skjutdörrar och slagdörrar. För att uppfylla kraven på röntgenskydd i operationssalarna levereras röntgendörrar och röntgenfönster.

Vid ett besök på byggplatsen skildrar SVT leveransen och de första stegen av installationen vid Hudiksvall Sjukhus.

Se filmen här.

Publicerad 17 Mar 2022

Fler nyheter